HTML

Külcsín és Belbecs

"Eddig csak az csinált a világban valamit, akinek nem voltak határozott tervei." (Oscar Wilde)

Friss topikok

Blog szépirodalom-őrülteknek

2008.11.01. 00:02 Scala

Talány (4.) - Frissítve: Megoldással, nyertessel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újabb szövegfelismerős játék következik, zilált felvezető gondolatokkal. Igyekeztem könnyebbé, érthetőbbé, közismertebbé tenni a feladatot. Lehet, hogy sikerült...

A megfejtéseket e-mailben várom (scala.blogok@gmail.com) 2008. október 31. péntekig. Ez amúgy a reformáció napja. Csak érdekességként, ismeretterjesztő célzattal jegyzem meg, nem tartozik a tárgyhoz, és nem is illik a híres spanyol festő képéhez. Folytatva tehát: a helyes megfejtők közül kisorsolt személy ajándékot kap ---> a méltán népszerű l'Occitane szappanok egyikét illetve - ha az jobban tetszene -egy palack minőségi bort. Eddigi nyerteseink a szappant választották. A sorsolást lehet, hogy a macskákra bízom: megtekintésük a Chloé, illetőleg a Chloé és Arthur rovatban lehetséges. :-) 

Szerzőt ÉS művet is kérek, de annyit ígérhetek, nem leszek szőrösszívű! Ezt bizonyítandó, a részletet tartalmazó mű születésének évét olvashatjátok a szövegek alatt, zárójelben.

Minden bátor játékosnak szárnyaló intellektust, kellemes olvasást, töprengést kívánok!

1.) Első szerző:

Mihelyt teljes lett a csend, a rakéta harmadszor is köhécselt, és belekezdett mondókájába. Nagyon lassan és érthetően beszélt, mintha emlékiratait diktálná, és mindig félvállról nézett arra a személyre, akivel éppen beszélt. Szó ami szó, nagyon előkelő modora volt.

- Milyen szerencséje van a királyfinak - jegyezte meg -, hogy éppen aznap tartja az esküvőjét, amikor engem felröpítenek. Igazán, ha előre elrendeztek volna mindent, akkor sem találhatták volna el jobban, de hát a királyfiak mindig szerencsések.

- Szent Isten! - szólalt meg a kis sziporkázó -, én azt hittem, hogy éppen fordítva van, és hogy bennünket éppen a királyfi tiszteletére röpítenek a magasba.

- Magát talán igen - felelt a rakéta -, valóban nincs is kétségem benne, hogy magát igen. De énvelem másként áll a dolog. Én nagyon nevezetes rakéta vagyok, és nevezetes szülőktől származom. Az anyám a maga idejének legünnepeltebb tüzikereke volt, és híres volt kecses táncáról. Valahányszor nyilvánosan szerepelt, tizenkilencszer megfordult maga körül, mielőtt kilobbant, és mindannyiszor hét rózsaszín csillagot röpített a levegőbe. Negyedfélláb volt az átmérője, és a legfinomabb fajta lőporból készült. Az atyám rakéta volt, mint jó magam, és francia eredetű. Olyan magasra röppent, hogy az emberek attól féltek, nem is ereszkedik le soha többé. De mégis leereszkedett, mert nagyon barátságos hajlamú volt, s tündökölve szállt alá, aranyos záporeső alakjában. Az újságok nagyon hízelgő szavakkal írnak a mutatványáról. Valóban a hivatalos lap a pilotechnikai művészet diadalának nevezte őt.

- Pirotechnikai, pirotechnikai, ha nem csalódom - szólt egy bengáli fény -, tudom, hogy pirotechnikai, mert láttam, hogy így van ráírva a saját magam szelencéjére.

- Nos, én pedig azt mondom, hogy pilotechnikai - felelt a rakéta szigorú hangon, és a bengáli fény úgy megszégyenült, hogy nyomban hetvenkedni kezdett a kis sziporkázóval, mert meg akarta mutatni, hogy ő mégis csak valaki. 

- Azt mondtam - folytatta a rakéta , azt mondtam -, mit is mondtam?

- Saját magáról beszélt - vágott közbe a fényszóró kéve.

- Természetesen; tudtam, hogy valami érdekes témát fejtegettem, mikor olyan durván félbeszakítottak. Gyűlölöm a durvaságot és a rossz modor minden fajtáját, mert nagyon kényes teremtés vagyok. Nincs a világon nálam kényesebb teremtés, egészen bizonyos vagyok benne.

- Mi az a kényes teremtés? - kérdezte a pattantyú a fényszóró kévétől.

- Az olyan személy, aki mindig mások lába ujjait tapossa, mert neki magának is tyúkszemes a lába - felelt a fényszóró kéve suttogva; és a pattantyú csaknem meggyulladt nevettében. (...)  

                                                                                                         (1888)

A helyes megoldás - Oscar Wilde: A nevezetes rakéta (in: A boldog herceg és egyéb mesék), de én itt olvastam: PSYrodalmi szöveggyűjtemény

2.) Második szerző:

Priamus, amikor nem verset olvasott vagy muzsikált vagy a bástyán könyökölve azt a reménytelen álmot elemezte, hogyan tudná mégis megfordítani a megfordíthatatlant, beült egy-egy imára az isteni nővér kápolnájába, és nézte a Láthatatlant, aki éppúgy átok alatt állt, mint ő, a király. " - Miért nézte? - kérdezte váratlan ingerültséggel Lavinia. - Miért nem tett valamit?" Panthus nem értette a kérdést. Miért ne nézzen, és ugyan mit tehetett volna? Ráért. Iulus ásított, bámulta az ajtót, túl hosszú volt aznap az oktatás. Lavinia gondolkozott egy kicsit, mint aki nagyon pontosan akarja kifejezni magát, és most fogalmazza nem egyszerű vagy nem kellemes mondanivalóját. Akkorra már álltak valamennyien, a viasztábla ott fénylett előttük a földön, rajta a bevésett betűk, a kimondhatatlan nevű isteni nővér neve, ahogy a pap megmutatta a két fiatalnak a templomi eljárást, hogyan kell kivédeni a veszedelmet, méghozzá úgy, hogy ki-ki, maga az isten is tudja, kiről van szó, de elmaradjon a büntetés, hiszen valahol, valahogyan, valamilyen határig a Végzet is körüljárható. 

                                                                                                           (1990)

Megoldás - Szabó Magda: A pillanat (Creusais)

3.) Harmadik író:

Pacho Santos számos foglalkozásra alkalmas lett volna, csak arra nem, hogy beszédtanár legyen. Úgy beszélt, mintha a gondolatai sebességét és cikázását igyekezett volna követni, márpedig rendszerint sok minden járt a fejében. Aznap este azonban meglepő módon nem így volt. Lassan, higgadtan és igen szabatosan beszélt. Az a két üzenet volt a szalagon - egyik a családjának, másik az elnöknek -, amelyet az előző héten vett fel.

Az emberrablók leleménye, hogy Pacho a felvétel dátumának bizonyítékaként mondja rá a szalagra az újság főcímeit, olyan hiba volt, amelyet Escorbar biztosan nem bocsátott meg nekik. Az El Tiempo bírósági szerkesztőjének, Luis Canónnak viszont alkalmat adott rá, hogy megcsillogtassa újságírói zsenialitását.

- Bogotában tartják fogva - mondta.

Abban a számban ugyanis, amelynek a főcímeit Pacho felolvasta, egy olyan cím is szerepelt, amely csak a bogotái regionális kiadásba került bele az utolsó pillanatban, és ezt a kiadást csak a város északi részén terjesztették. Az adat aranyat ért, és sorsdöntő lett volna, ha Hernando Santos nem ellenezte volna a fegyveres beavatkozást. 

                                                                                                          (1996)

Gabriel García Márquez: Egy emberrablás története

4.) Negyedik író:

Küldetésünknek két célja van, egy elsőleges és egy másodlagos, a másodlagos célt már most elmondom, hogy ne vesztegessünk rá túl sok időt, meg kell tudni mindent, ami csak lehetséges, de nem szükséges különösebb erőfeszítéseket tennünk az érdekében, arról a levélben olvasható feltételezett bűntényről, amelyet az a nő követett el, aki a hat vakból álló csoportot vezette, ami pedig az elsődleges célt illeti, amelyre minden erőnket és képességünket összpontosítanunk kell, és amelynek érdekében válogatás nélkül minden lehetséges eszközt felhasználhatunk, ki kell derítenünk, valamiféle kapcsolatban áll-e ez a nő, akiről azt mondják, megőrizte látását, miközben mi vakon bukdácsoltunk, ezzel az új járvánnyal, hogy üres szavazólapokat adnak be, Nem egykönnyen fogjuk megtalálni, mondta az első beosztott, Ezért vagyunk itt, eddig minden olyan próbálkozás kudarcot vallott, amely a bojkott gyökereinek a felderítésére irányult, és az is lehet, hogy ennek a férfinak a levele sem visz sokkal közelebb a megoldáshoz, de legalább új mederbe tereli a nyomozást, Nehezen hihető, hogy ez a nő állna egy olyan, emberek százezreit összefogó mozgalom mögött, amely, ha nem ragadjuk meg a gyökerénél a bajt, holnapra már milliókat fog egybe, mondta a második ügynök, Az egyik dolog éppen olyan képtelenség, mint a másik, de ha az egyik megtörtént, a másik ugyanúgy megtörténhet, felelte a főfelügyelő, és az utolsó szavakat olyan arckifejezéssel mondta, mint aki többet tud annál, amit mondhat, és nem tudja elképzelni, mennyi lehet igaz mindebből, Egy képtelenség ezer másikat szül. Ezzel a jól hangzó zárómondattal, amely akár egy szonett ügyes lezárása is lehetne, a reggeli be is fejeződött. A beosztottak leszedték az asztalt, és az edényeket meg az ennivaló maradékát kivitték a konyhába. Most rendbe hozzuk magunkat, egy pillanat az egész. Várjatok, szólt a felügyelő, azután az első beosztotthoz fordulva, Használd az én fürdőszobámat, különben sosem indulunk el. A kitüntetett belepirult az elégedettségbe, nagyot lépett előre a ranglétrán, belevizelhetett a felügyelő vécécsészéjébe.  

                                                                                                         (2004)

José Saramago: Megvilágosodás

 

******************************************************************

Várakozásaimat alulmúlva, összesen öt megfejtés érkezett. Murci, kiscsiga  távolmaradtak (utóbbi e-mailben nem írta meg kit vélt tudni). Zsani és Hangkert megírták, hogy foglalkoztak vele, de elvesztek a mélyvízben. Mások viszont nem adták fel, amit nem tudtak, kikeresték. Ezt - dícséretes módon -, be is vallották! :-)

Nehéz dolgom van, ha ezt a kevés megfejtést is megosztom dopping és doppingmentesre. Úgyhogy - követve a regnáló kormány költségvetési lavírozását - kaotikus, komplikált jutalmazási rendszert alkottam. Időm volt rá, mert a macskák - mint a húzásra kiszemelt független laikusok -, dorombolva horkoltak, hajlandóságot nem mutatva közreműködésre. 

A versenyzők sorszámot kaptak teljesítményüktől függően, az alábbi logika szerint: 

- Google nélküli megfejtés 2,5 pont / mű & szerző

- Google megfejtés 1 pont / mű & szerző

... A továbblépést illetően voltak kétségeim, férjem ezt látva Excel táblában véletlen számfüggvényt alkotott, és következhetett a nyertes kiválasztása:

1. játékos: 1-2.

2.  játékos: 3-10,5.

3. játékos: 10,6 - 18.

4. játékos: 19-23.

5. játékos: 24-27. sorszámokat tudhatta magáénak.

Az Enter gomb lenyomása után egy cellában jelent meg a győztes sorszám, amely 17,3 lett. Ez a harmadik játékos tartománya.

A harmadik játékos titokzatos elnevezés pedig Loge-t takarja!!!

Gratulálunk neki. Kérjük jelentkezzen a nyereményért.

Ui. Az Entert, ígéretemhez híven az egyik macska, Chloé nyomta meg! /Felébresztettük.../

 

 

47 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://irodalom.blog.hu/api/trackback/id/tr19712643

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.19. 20:03:37

Nekem csak az utolsó evidens. Az első kettőre még tippelni sem tudok.

Scala 2008.10.19. 22:29:16

Minden szerzőről van nyom a blogomon! Valamilyen formában... ;-)

kiscsiga (törölt) 2008.10.21. 09:34:50

A középső kettőt tudom.

Scala 2008.10.21. 22:47:14

Kiscsiga Bravo! :-)
Logenak tanácsoltakat küldöm segítségként. Általam igen kedvelt szerzők: egyik rendszeres szereplő, másik egyéb formában van jelen a blogon! ;-)
Még gondolkodjatok, plz! :-))))

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.22. 08:21:48

A második ugye már nincs egyben...

Scala 2008.10.22. 10:26:58

Hello,
Loge, elküldöd e-mailben a mozaikdarabokat?
Nagyon hasznos lehet, mert még nincs csont nélküli megfejtő! ;-)

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.27. 11:51:57

Engem ez a Picasso rendesen félrevezetett. Azt hittem, valamiféle jel.
Túl sok Ecot olvastam.

Scala 2008.10.27. 12:00:37

Uhhh, nem, semmi összefüggés nincs! Bocsánat!
Ettől függetlenül sokan elvesztek a mélyvízben... nem Picasso miatt. Több lemondó hangú e-mail is érkezett, megfejtés helyett... :-(

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.27. 14:31:36

Sajnálom. Az első tényleg nem könnyű, de azért meg lehet vele birkózni.
A többi adta magát.

Izzadó tenyérrel várom a 31-ét. :)

Scala 2008.10.27. 15:17:30

Loge, :-D
Én pedig várom a megfejtéseket, ha valaki kedvet és erőt érez magában! :-)

lumena 2008.10.28. 22:10:39

Holnap reggel elkezdem keresni a megfejtést. De nehéznek tűnik.

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.29. 14:52:17

Namost vagy nem kezdted el, vagy ennyire nehéz.


Hopp! Esetleg nem írtad ide, hogy végeztél?

Scala 2008.10.29. 15:05:15

Még korántsincs lumena nyakán a határidő, és amúgy is a nők időbeosztása.. :-)))

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.29. 15:47:25

Húú, már szinte tövig rágtam az ujjaimat...

Be kellene építenem egy visszaszámlálót a bal felső sarokba, hogy mutassa, hány másodperc van még nov. 1. 00.00-ig. Majd elkérem a TV2-től, nekik most úgy sem fog kelleni az XXL-hez... :)

lumena 2008.10.29. 16:09:16

Loge még most kezdtem el. :D Hát igen az időbeosztás...

lumena 2008.10.29. 16:42:32

Jelentem végeztem. Kettőt kiderítettem a négyből és nagyon kíváncsi vagyok. (:

Scala 2008.10.29. 16:44:37

Nincs tv-nk, mi lehet vajon az az XXl?! Kérdem félve...

Scala 2008.10.29. 16:45:12

jav. XXL...
Bár nem is rossz XXL, a XXI-ban.

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 10:36:42

Én négy-öt másodpercig bírtam Kern ripacskodását, feleségem, aki tévézett, párszor még odakapcsolt.

Tegnap beszéltünk a műsorról pár szót. Úgy jellemezte, hogy rosszabb volt, mint az Új Szeszélyes Évszakok, szerencsétlen Antal Imrével.

Könyvhöz nem tudom hasonlítani, mert ilyen rosszat nem olvastam.

Scala 2008.10.30. 10:40:13

Juj.
Kern pedig nem volt azelőtt ilyen gáz... mirét veszítik el az emberek a méltóságukat, amikor beállnak kertévézni? Hm?

Könyv, biztosan találnánk ilyen rosszat a kortársak között! Ezerszázalék! :-(((

Loge · http://bloge.blog.hu/ 2008.10.30. 11:21:07

"miért veszítik el az emberek a méltóságukat, amikor beállnak kertévézni?"

nyilván prózai okai vannak...

Scala 2008.10.31. 21:49:14

Amúgy nem lenne ez törvényszerű! Tőlünk nyugatabbra, no nem Hollandiában, ahonnan a legtöbb trágya műsorlicencet átvesszük, de pl. Franciaországban, Spanyolországban még látni (vélem) a méltóság szikráját a műsorvezetőkben, részvevőkben... :-(

Scala 2008.11.01. 00:05:44

jav. résztvevőkben, blama; de vicces elírás, a témát tekintve... :-D

G.d.Magister · http://laudator.blog.hu/ 2008.11.01. 10:47:13

Én ezt az értékelést nagyon nem értem. Akkor én most hanyadik lettem?

Scala 2008.11.01. 11:44:37

Te voltál a negyedik játékos, a 19-23 közötti tartományban. Azaz ha a véletlen számgenerátor 21-et hoz ki, Te nyersz.
Annyi helyet kapsz, ahány pontot elértél, kvázi nagyobb az esélyed, ha több a pontod.
Va bene?

lumena 2008.11.01. 14:11:19

Jó volt a játék, most elképzeltem,ahogy az álmos cicus mancsa közelít az enterhez. :) Mókás.

Scala 2008.11.01. 18:34:55

Be kell vallanom, némileg kelletlenül csinálta... :-)))

Hangkert · http://hangkert.blog.hu 2008.11.01. 20:56:01

Grat Loge!
És jó szomjat a borhoz:) Feltételezem, azt választod...:D

Scala 2008.11.01. 22:29:16

Ne befolyásold! :-D

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2008.11.01. 22:33:54

ha a bort választja, a következő játákra lesz újabb palack? :P
erről lemaradtam.. .:(
de úgysem nyertem volna... :)

Scala 2008.11.01. 22:38:12

Miért ne nyertél volna, mert a macska 'húzott'? :-D

Lesz újabb palack, de csak decemberben lesz játék, azt hiszem. Ünnepi kiadás, november 20 után teszem közzé a szöveget, decemberi határidővel. Már tudom is mit és hogyan. A játék után pedig elemezni fogom mennyire színes zseniális személy, kitűnő írói vénával, aki írta.

Szóval, gyúrjá' Murci! :-D

*Almácska* 2008.11.02. 10:31:07

csak az elsőt tudtam, mert Oscar Wilde a szerelmem. a többit még nem olvastam. és későn is keveredtem ide. cc.. :D

Scala 2008.11.02. 10:37:40

Képzeld *Almácska*, senki sem tudta google nélkül A nevezetes rakétát!

Én is nagyon bírom az említett úr írásait.
Miket szoktál tőle olvasni? Ha szeretnél írni az élményről szívesen felteszem a blogra.

*Almácska* 2008.11.02. 12:04:23

okés, Scala, szívesen írok róla, de figyelmeztetlek, áradozás lesz :D
Dorian Gray arcképe, Bunbury

Scala 2008.11.02. 12:30:16

Nagyon örülök neki! És várom! :-)))
Egy mű/post legyen légyszi, idézetek is, de ez gondolom kellemes feladat lesz. Én is úgy élveztem begépelni a rakétát. Ha nem titok, az is érdekelne bennünket, hogyan és mikor kerülték kapcsolatba Oscar Wilde-al.
Képeket, életrajzot vállalom.
Remélem nem rettentél vissza... ;-)

*Almácska* 2008.11.02. 12:35:03

ömm, nem titok, de nem is emlékszem rá... talán gimiben... majd remélem eszembe jut, és lesz belőle egy sztori. határidő? :)

Scala 2008.11.02. 12:48:14

Nincs határidő, természetesen! Annyit, ahogyan és amikor jólesik. ;-)

kiscsiga (törölt) 2008.11.03. 10:47:30

Szégyenlistára kerültünk, Murci.
Félmegoldást nem akartam elküldeni, sajnos nem volt több időm kutatgatni.
Majd legközelebb!

Scala 2008.11.03. 12:55:48

Ugyan, dehogy szégyenlista, kiscsiga! Akkor feltétlenül, legközelebb! ;-)

G.d.Magister · http://laudator.blog.hu/ 2008.11.03. 13:13:01

Uh, megértettem. Irgalmazz szegény bőcsészeknek. :)

Scala 2008.11.03. 13:15:59

Persze. Nekem se ment volna a férjem nélkül! főként a véletlen számgenerátor rész... ;-)

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2008.11.03. 22:33:36

kiscsigával én bármiylen listán, szívesen!:)

kiscsiga (törölt) 2008.11.04. 16:54:22

Ez kedves. :) De vigyázz a "sötét ló" (ez volnék én) listáival, nem tudhatod... :)

Scala 2008.11.04. 22:01:44

:-)

?!
Ezt most kicsit nem értem...

kiscsiga (törölt) 2008.11.05. 08:35:58

Csak azt akartam kihozni belőle: annyira még nem ismer, hogy bármilyen listát bátran vállalhasson velem. :)

Scala 2008.11.05. 09:25:46

Ő így is vállalta! Vakon! :-)))
Megértem. ;-)